Zespół MHS

P.O. Dyrektora:
Agata Niedziółka

Pracownicy administracyjni:
Anna Baryła
Małgorzata Duda

Pracownicy merytoryczni:
Anna Janus
Michał Gałęzowski
Anna Majda-Baranowska
Piotr Paradowski
Marzena Rafińska
Radosław Stefanek
Katarzyna Tarkowska
Bartłomiej Wójcik

Pracownik gospodarczy:
Krystyna Bednarek