Zespół MHS

P.O. Dyrektora

Agata Niedziółka

Pracownicy administracyjni

Anna Baryła
Małgorzata Duda

Pracownicy merytoryczni

Anna Majda-Baranowska
Bartłomiej Wójcik
Anna Janus
Michał Gałęzowski
Piotr Paradowski
Marzena Rafińska
Radosław Stefanek
Katarzyna Tarkowska

Pracownik gospodarczy

Krystyna Bednarek