Historia MHS

W dawnym budynku koszarowym, użytkowanym w XIX wieku jako lazaret, 6 października 2018 roku Prezydent Skierniewic otworzył Muzeum Historyczne Skierniewic.

 

Obiekt zachował dawny klimat miejsca, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów nowoczesnego wyposażenia.

Muzeum, pełniące tu rolę skarbnicy lokalnej pamięci, dzięki zróżnicowanym zbiorom i materiałom multimedialnym będzie łączyło elementy narracyjne z klasycznym modelem, proponując wieloaspektowe spojrzenie na historię miasta na podstawie bogatych zbiorów fotograficznych, tradycyjnych eksponatów i cennych archiwaliów.

Losy Skierniewic, jego tajemnice, ciekawostki, momenty tragiczne i przynoszące dumę można odczytać zarówno z kart dokumentów, ale też z treści ukrytych w znaczeniu przedmiotów od rzemiosła artystycznego i dzieł sztuki począwszy, na rzeczach codziennego użytku skończywszy.

Misja Muzeum Historycznego w Skierniewicach

W swojej ofercie Muzeum będzie proponowało nie tylko zwiedzanie obiektu, ale też szerokie spektrum usług o charakterze edukacyjnym, związanych z organizacją koncertów, konferencji i spotkań, zwłaszcza o charakterze inicjatyw służących wzmacnianiu poczucia tożsamości.

 

Dzień otwarcia koncentruje uwagę zwiedzających na wystawie Artyści Skierniewic 1918-2018, która prezentuje sylwetki i dorobek Skierniewiczan, którzy poprzez różne formy twórczości – od literatury, poprzez malarstwo, rzeźbę, fotografię, aż po sztukę użytkową – rozsławiali miasto prezentując w Polsce i poza jej granicami swoje artystyczne osiągnięcia.

 

Kolejne miesiące przyniosą przygotowanie wystawy stałej, opartej na połączeniu prezentacji zabytków z narracją multimedialną, niezbędną do przekazania kontekstu historyczno-kulturowego.

Wystawa jest oryginalną formą odpowiedzi na pytania o miejsce i rolę Skierniewic w historii politycznej, społecznej i kulturowej Polski w kolejnych okresach dziejów miasta.

Zbiór zabytków ma charakter otwarty – w dedykowanych przestrzeniach chronologiczno-tematycznych mogą znaleźć miejsce kolejne, pozyskiwane od kolekcjonerów i z innych źródeł eksponaty.