Deklaracja Dostępności

Muzeum Historyczne Skierniewic zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeumskierniewic.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2019-05-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-17. Status pod względem zgodności z … Czytaj dalej Deklaracja Dostępności