Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi WWF. 30 marca gasimy światła w Muzeum w myśl hasła "Nie niszczmy naszego domu"!