Budynek Muzeum Skierniewic

Zapraszamy do Muzeum Skierniewic

Muzeum Historyczne Skierniewic zajmuje się upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa kulturowego oraz historycznego miasta i okolic, gromadzi pamiątki, organizuje wystawy historyczne oraz wystawy promujące lokalnych twórców.
To miejsce spotkań z twórcami kultury i historykami; tu odbywają się koncerty, głównie muzyki klasycznej.

Muzeum prowadzi także sprzedaż wydawnictw o tematyce związanej z miastem i jego historią.
Na miejscu można skorzystać ze zbiorów bibliotecznych obejmujących wydawnictwa z zakresu historii miasta, prasę lokalną wydawaną w okresie międzywojennym oraz archiwalne numery lokalnych gazet.